Toffla

Det hade varit så roligt ifall jag också kunde få beställa en riktig monstertoffla som den unga engelsmannen gjorde nu i helgen för bara hundrasjuttio kronor extra. I och med att tillverkarna i Kina uppfattade siffrorna som exakta så valde de att inte göra en storlek som hade det europeiska måttet 48, men nu tio gånger större det vill säga en meter och trettio centimeter lång då beställaren hade skrivit att han ville ha en med storleken fyrttiosju och den andra på fyrahundraåttio. Kineserna på fabriken trodde nämligen per automatik att det rörde sig om ett utställningsexemplar och gjorde därför enligt måttet.