Mitt ansvar

Att spara på naturens resurser tycker jag är en viktigt sak att göra. Speciellt vi som bor här i västvärlden son står för den allra största förbrukningen av naturen. Vi har ett ansvar mot jorden och mot kommande generationer. I mitt hus som jag bor i arbetar jag mot att öka dess energieffektivitet. En sak som jag redan gjort är att montera en frånlufts värmepump, genom denna installationen så har jag minskat min energiförbrukning med 50 procent, nästa steg är att byta ut mina fönster till energiglas som det heter, på så sätt kommer värmen att stanna inne i huset. När det är gjor tror jag att det kan vara dags att tilläggsisolera huset.