När man kompletterar

De förhållanden som jag tror håller bäst är de där man kan komplettera varandra, så att det till slut blir så att man inte kan leva utan den andra. Det är en väldigt fin egenskap om jag får säga det själv, att kunna tillåta sig att vara beroende av en annan person, för då så kan man även få chansen att bättre utveckla de egenskaper som man själv besitter. Det är klart att det många gånger kräver ett hårt arbete, men det lönar sig alltid i längden. Därmed så kan det vara en god idé att välja en person som får en att arbeta på sig själv.